Новини и прес съобщения

Избран е нов председател на управителния съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

8 юли 2022 г., София

Д-р Стамен Банковски е новият председател на УС на ARPharM

На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), проведено на 19 май 2022 г., бяха избрани двама нови членове на Управителния съвет (УС) на сдружението.

За председател на УС на ARPharM бе избран д-р Стамен Банковски, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas.

Другият нов член на УС е д-р Боряна Алексиева - ръководител връзки с правителствени структури, институции и пациентски организации в Янсен – фармацевтичните компании на Johnson & Johnson, България.

Новите фигури в ръководството на ARPharM ще продължат усилията на организацията в посока подобряване на достъпа на българските пациенти до качествено, съвременно и ефективно лекарствено лечение и ще си сътрудничи с всички държавни институции и пациентски организации за изготвянето на балансирани политики за подобряване на здравната система у нас.

повече
Четвърта национална конференция „Заедно за повече здраве“

Българската здравна система трябва да бъде укрепена чрез повече публични инвестиции, по-добро кадрово обезпечаване и подобрена ефективност

На 21 юни 2022 г., се проведе Четвъртата национална конференция “Заедно за повече здраве“ с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт и здравните институции. Дискусията се организира от инициативата „Заедно за повече здраве“, в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Модераторът на дискусията Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM, обясни, че целта на форума е да се обсъдят възможностите за укрепване на здравната система през 2022 г. чрез увеличаване на публичните средства за здравеопазване за постигане на по-голяма ефективност на разходите и финансова устойчивост.

Според членовете на инициативата, българската здравна система трябва да бъде укрепена чрез повече публични инвестиции, по-добро кадрово обезпечаване и подобрена ефективност, за да се постигнат по-добри резултати за пациентите.

повече
РЕШЕНИЯ ЗА НЕРАВЕНСТВАТА В ДОСТЪПА ДО ЛЕКАРСТВА НА ПАЦИЕНТИТЕ В ЕВРОПА

ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ИНДУСТРИЯТА ЗА ПРОАКТИВЕН ПОДХОД

Откриват се нови лекарствени продукти с потенциала да трансформира живота на пациентите, начинът, по който мислим, управляваме и предоставяме ресурси на здравеопазването. Иновациите обаче имат значение само, ако достигат до пациентите, кога и където те имат нужда от тях. Както е илюстрирано от последното проучване на EFPIA - W.A.I.T. Indicator, проведено през 2021 г., средното време за получаване на реимбурсация за иновативни лекарствени продукти в държавите в ЕС и Европейското икономическо пространство продължава да бъде 511 дни, като продължителността на изчакване на достъпа варира от 133 дни в Германия до 899 дни в Румъния.

През последните две години EFPIA документира причините, които стоят зад тези забавяния и липса на достъп. EFPIA публикува оценка на основните причини за липса и забавяне (дефинирано като продължителност от време от европейското разрешение за употреба до наличността на ниво държава членка) на иновативни лекарства, надграждайки отдавна установените WAIT анализи.

повече

Активни кампании

Свободни в своята кожа

#СвободниВсвоятаКожа

14 Септември – В Световния ден на атопичния дерматит: около 200 000 българи боледуват, за най-тежките случаи вече са одобрени иновативни терапии в ЕС

Пациентите у нас нямат достъп до новото лечение, тъй като заболяването все още не е признато за социалнозначимо. Всеки болен плаща средно по 2043 лв. годишно, за да се лекува.

Около 200 000 възрастни в България боледуват от атопичен дерматит. В Европейския съюз вече са одобрени няколко иновативни терапии, които за първи път в историята на лечението на атопичния дерматит овладяват най-тежките форми на заболяването, но българските пациенти все още нямат достъп до тях. Това съобщиха дерматолози, експерти и представители на пациентски организации по повод 14 септември, Световен ден на атопичния дерматит. На хората със заболяването е посветена и кампанията „Свободни в своята кожа“, която цели повишаване на обществената информираност за медицинските и социално-икономическите измерения на проблема.

повече

Животът не спира на червено

#ИновацияЗаЖивот

Септември 2021 – Месец за борба с рака на кръвта

Над 1 милион души в света се диагностицират с рак на кръвта всяка година. През септември отбелязваме Световния месец за борба с рака на кръвта с редица инициативи и в България

За четвърта поредна година в рамките на информационната кампания „Иновация за живот“ ще бъде отбелязан Месецът за борба с рака на кръвта – септември. Организатори на инициативата са Българско сдружение „Лимфом“, Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

повече

#НямаДаСпрем докато не направим невъзможното възможно

За някои невъзможно означава - не може да се направи, спри да опитваш, откажи се веднага. За нас невъзможното е вдъхновение да научим повече и да изследваме още. Да използваме науката, за да променим живота на хората към по-добро.

Нови ваксини благодарение на иРНК технологията, ремиелинизиращи терапии за възстановяване на увредени нерви, генни терапии за лечение на нелечими досега редки заболявалия - с повече от 8000 нови лекарства и ваксини в процес на разработка.

#НямаДаСпрем докато не направим невъзможното възможно!

повече

Членове на Асоциацията