Новини и прес съобщения

Избран е нов управителен съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

31 май 2021 г., София

Д-р Светослав Ценов е новият председател на УС на ARPharM

На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), проведено на 18 май 2021 г., бе избран нов състав на Управителния съвет (УС) на сдружението.

За председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат е избран д-р Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas, а заместник-председател по традиция на приемственост става д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България и досегашен председател на асоциацията.

Останалите членове на УС на ARPharM са: Г-жа Екатерина Карпузова - Байер България, д-р Ана Цакова – Мерк България, г-н Сава Тодоров - Мерк Шарп и Доум България, Г-н Хишам Сабри - Рош България и Г-н Тодор Кесимов - Такеда България

повече
Партньорите в инициативата „Заедно за повече здраве“ настояват публичните инвестиции за здраве да се увеличат от 4.2% на 8% от БВП

02.03.2021 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM), съвместно с Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз, стартира третия етап от кампанията „Заедно за повече здраве“, която е фокусирана върху очертаването на значението на сектор здравеопазване като част от националната сигурност и необходимостта от увеличаване на публичните инвестиции в българското здравеопазване.

Ключовите организации на заинтересованите страни се обединиха зад общи принципи за ускорено развитие на българското здравеопазване и настояха политическите партии да постигнат и следват консенсус за подобряване на резултатите в здравеопазването в България чрез увеличаване на публичните инвестиции до 8% от БВП до 2025 г., въвеждане на електронно здравеопазване, подобряване на достъпа на пациентите до съвременни терапии и измерване на ключови здравни показатели.

повече
Иновативните фармацевтични компании подкрепят българската здравна система в борбата срещу COVID-19
Дарения на обща стойност 2 400 000 лв.

01.07.2020 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

• разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;
• подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;
• гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

повече

Активни кампании

#НямаДаСпрем докато няма ваксина срещу COVID-19 за всички

Ваксините представляват най-голямата ни надежда да излезем от сянката на пандемията COVID-19. Нашите членове работят денонощно за разработване на безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19.

повече

#НямаДаСпрем в борбата срещу COVID-19

Докато въздействието на COVID-19 продължава да се усеща в целия свят, биофармацевтичната индустрия в Европа продължава да се ангажира с глобални усилия в грижите за засегнатите, да овладее огнището и да разработи ресурси за справяне с бъдещи огнища.

Компаниите, членуващи в ARPharM, работят денонощно, за да намерят ваксини, диагностика и лечение и да осигурят на пациентите достъп до лекарствата, от които се нуждаят.

В световен мащаб има над 100 кандидати за ваксина в процес на разработване и над 600 клинични проучвания в процес на намиране на лечение, което да се използва в борбата срещу COVID-19.

повече

Заедно за повече здраве

Започнахме инициативата „Заедно за повече здраве“ защото всички ние имаме нужда от устойчива и ефикасна здравна система, ориентирана към здравето и конкретните здравни нужди на отделния човек

Как ще постигнем целите на инициативата?

Като обръщаме внимание на политики и инвестиции в здравния сектор през погледа на основните ангажирани индустрии и в полза на здравето на отделния човек.

Стремим се да привлечем повече инвестиции в здравния сектор, да създадем повече стойност за обществото, да подкрепим здравни политики, които водят до увеличаване на продуктивността и повишаване благоденствието на хората и обществото като цяло!

Стремим се да донесем колкото може повече ЗДРАВЕ!

повече

Членове на Асоциацията