ARPharM

ВидеоклиповеЗадължителните отстъпки за лекарствени продукти се налагат в противоречие с български и международни правни норми, сочат юридически анализи

От ARPharM призовават властите да се върнат на масата на преговорите

1 октомври 2015 г., гр. София. През 2015 година беше въведено нормативно изискване, според което Националната здравноосигурителна каса ще спре да заплаща тези лекарствени продукти без заместител, за които не е предоставен допълнителен налог, или задължително наложена „отстъпка” в полза на НЗОК. Процесът по едностранно налагане на 20% „отстъпка” върху плащанията на НЗОК за тези продукти за последните 4 месеца на 2015 г. и 10% за цялата 2016 г., вече тече.

От началото на 2015 година Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е заявила готовността си да участва в договарянето на механизъм за контрол на разходите за лекарствени продукти на НЗОК. Това ще гарантира, че достъпът на българските пациенти до лечение ще бъде запазен и подобрен в посока стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в Европейския съюз. Това не се случи, въпреки интензивните консултации с МЗ, НЗОК, МФ и ПЗК.

продължава...
 

Официална церемония постави началото на Българската система за верификация на лекарствени продукти

15.07.2015 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз с обща позиция относно борбата с фалшивите лекарства

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС). Директивата изисква създаването на национална система във всички страни членки за верификация на лекарствените продукти. Националните системи ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея.

продължава...
 

Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

относно изпълнението на Директивата за фалшифицираните лекарства (Директива 2011/62/ЕС)

и изграждането на национална система за верификация на лекарствени продукти

Май 2014 г.

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС), която беше публикувана на 1 юли 2011г. В нея се определят мерки за гарантиране на сигурността на лекарствоснабдяването в Европа. Лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като индивидуален идентификационен белег (бар код) на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки на лекарствени продукти ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни.

Директивата изисква също създаването на национална система за верификация на лекарствените продукти, която ще съхранява информация за индивидуалните идентификационни белези и ще позволява проверка в аптеката на всяка опаковка, отпускана на пациент. Националните системи ще са свързани с европейска система за верификация на лекарствени продукти и ще функционират в синхрон с нея.

продължава...
 

Публикации - новости и промени

Анкета

Смятате ли, че държавата трябва да има по-висок ангажимент в заплащането на лекарства за здравно осигурените български граждани?