ARPharM

ВидеоклиповеКръгла маса на тема: „Бъдещето на онкологичната грижа в България - фокус върху пациента“

ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ С 61% ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 14 ГОДИНИ

Напредъкът на съвременната наука промени профила на ракa от животозастрашаващо към хронично заболяване

На 14 октомври 2016 г., в Народното събрание на Република България се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на онкологичната грижа в България - фокус върху пациента“. За първи път в България беше представен "Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа" от един от неговите автори – д-р Нилс Уилкинг от Каролинска институт, Стокхолм. В дискусията участие взеха водещи специалисти в областта на онкологичните заболявания, представители на институциите и пациентските организации.

продължава...
 

Меморандум за разбирателство ще стимулира достъпа на пациента до иновативни лекарства

MoU_01.12.2015На 1 декември 2015 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Министерство на здравеопазването и представители на фармацевтичната индустрия,  организации на лекарите и пациентите, във връзка с намаляване разликата между България и другите европейски страни по отношение на нивото на достъп на българските пациенти до лекарства.

продължава...
 

Правилното прилагане на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствата ще контролира ръста на разходите

Едностранният административен подход при налагане на отстъпките може да засили тенденцията за оттегляне на лекарства от реимбурсация

RSS_30.11.2015Днес, 30.11.2015 г., в София се проведе работна среща на тема: „Устойчивост на здравната система - индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствени продукти“. Организатор на събитието е Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Целта на работната среща беда допринесе за изграждането на работещ механизъм за споделяне на финансовия риск при за¬плащане с публични средства на лекарствени терапии, който ще позволи достъпа на българските пациенти до съвременни лекарствени продукти да продължи да се подобрява, при контролиран ръст на публичните разходи.

продължава...
 

Публикации - новости и промени

Анкета

Смятате ли, че държавата трябва да има по-висок ангажимент в заплащането на лекарства за здравно осигурените български граждани?