Новини и прес съобщения

Позиция на ARPharM във връзка с взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти в условията на пандемия

12.05.2020 г., София

  Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 в следствие на коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.
   Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области: • разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19 – около 7 кандидати за ваксини и над 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании в над 25 клинични изпитвания, за да се установи дали те са ефективни за предпазване или при лечение на пациенти с COVID-19 - http://arpharm.org/index.php?id=1245;

повече
Иновативните фармацевтични компании подкрепят българската здравна система в борбата срещу COVID-19
  Дарения на обща стойност 2 400 000 лв.

01.07.2020 г., София

  Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.
    Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области: • разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19; • подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво; • гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

повече
Европейската седмица на имунизациите, 20–26 април 2020

Европейският регион на СЗО отбелязва Европейската седмица на имунизациите (ЕСИ), за да повиши вниманието към ролята и важността на имунизациите в предпазването от заболявания и съхраняването на живота.

Европейската седмица на имунизациите е събитие, което започна през 2005 г. с цел да повиши вниманието към имунизациите и правото на всяко дете да бъде защитено чрез тях от ваксинопредотвратими заразни болести. Събитие, което постепенно се превърна в една от най-значимите кампании насочени към общественото здраве в Европейския регион.

От началото на 2020 г., ние живеем в изключителен период – време на пандемия от COVID-19. Време, в което основните ни приоритети са свързани със защитата от заразяване и с усилията на медицинската общественост и на обществото да ограничим разпространението на коварния вирус. Време на надежда към създаването на ваксина, която да предпазва от COVID-19.

повече

Активни кампании

#НямаДаСпрем в борбата срещу COVID-19

Докато въздействието на COVID-19 продължава да се усеща в целия свят, биофармацевтичната индустрия в Европа продължава да се ангажира с глобални усилия в грижите за засегнатите, да овладее огнището и да разработи ресурси за справяне с бъдещи огнища.

Компаниите, членуващи в ARPharM, работят денонощно, за да намерят ваксини, диагностика и лечение и да осигурят на пациентите достъп до лекарствата, от които се нуждаят.

В световен мащаб има над 100 кандидати за ваксина в процес на разработване и над 600 клинични проучвания в процес на намиране на лечение, което да се използва в борбата срещу COVID-19.

повече

Заедно за повече здраве

Започнахме инициативата „Заедно за повече здраве“ защото всички ние имаме нужда от устойчива и ефикасна здравна система, ориентирана към здравето и конкретните здравни нужди на отделния човек

Как ще постигнем целите на инициативата?

Като обръщаме внимание на политики и инвестиции в здравния сектор през погледа на основните ангажирани индустрии и в полза на здравето на отделния човек.

Стремим се да привлечем повече инвестиции в здравния сектор, да създадем повече стойност за обществото, да подкрепим здравни политики, които водят до увеличаване на продуктивността и повишаване благоденствието на хората и обществото като цяло!

Стремим се да донесем колкото може повече ЗДРАВЕ!

повече

#НямаДаСпрем

Ние сме тук, за да прекратим страданията на пациентите. Да удължим живота и да подобрим качеството му.

Ето защо през 70-те години, когато инфекциозните заболявания преминаваха от човек на човек, ние не спряхме.

През 80-те години, когато иглата и спринцовката бяха единствената възможност за инжектиране на инсулин, ние не спряхме.

През 90-те години, когато заразяването с ХИВ беше смъртна присъда, ние не спряхме.

През 2000-ите години, когато убиването на ракови клетки повреждаше също и здравите клетки, ние не спряхме. И точно сега, след десетилетия неуморна медицинска иновация, също няма да спрем.

повече

Членове на Асоциацията