ARPharM


ВидеоклиповеЗа да не напускат младите лекари страната ни

Недофинансирането на здравната система в България се отразява както на пациентите, така и на лекарите. Това е причина стотици млади български лекари ежегодно да напускат България, търсейки по-добри условия за развитие и реализация.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и членуващите в нея компании в съвместна инициатива с БЛС осигури 56 стипендии на обща стойност 144 300 лв. на млади лекари, провеждащи специализация по различни специалности или подготовка на дисертационен труд чрез редовно обучение. Стипендиите ще бъдат изплатени през 2014 година. Връчването на стипендиите се състоя на 7 ноември 2013 г. в хотел „Арена ди Сердика”.

 

Гарантиран достъп на пациентите до съвременни лекарствени терапии при контролиран и предвидим ръст на разходите

13.12.2013 г.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България предложи на здравните власти пакет от мерки, които гарантират достъпа на пациентите у нас до съвременно лекарствено лечение, като същевременно дават възможност за контрол и планиране на ръста на публичните разходи за лекарства. Предложенията имат два основни елемента:

• споразумения между НЗОК и фармацевтичните компании при навлизането на нови терапии, които да осигурят максимално бърз достъп на пациентите до лечение, като същевременно регулират бюджетното им въздействие. Споразуменията може да включват отстъпки от стойността на лекарствени продукти, отстъпки в натура, поемане от компанията на лабораторни изследвания и други дейности, които се заплащат от НЗОК.

• по-добра информираност на пациентите относно лекарствения продукт без доплащане или с най-ниско доплащане, когато НЗОК заплаща група лекарства с една и съща стойност.

• повече конкуренция между различните производители след изтичане на патента на лекарствен продукт.

продължава...
 

ARPharM прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

На 26-ти ноември 2013 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации. Новият Кодекс изисква от началото на 2016 година всички членове на организацията да оповестяват публично финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации. Така ARPharM се присъединява към инициативата на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, която прие своя Кодекс за оповестяване през юни 2013 г.

продължава...
 

Публикации - новости и промени

Анкета

Смятате ли, че държавата трябва да има по-висок ангажимент в заплащането на лекарства за здравно осигурените български граждани?