ARPharM

ВидеоклиповеМеморандум за разбирателство ще стимулира достъпа на пациента до иновативни лекарства

MoU_01.12.2015На 1 декември 2015 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Министерство на здравеопазването и представители на фармацевтичната индустрия,  организации на лекарите и пациентите, във връзка с намаляване разликата между България и другите европейски страни по отношение на нивото на достъп на българските пациенти до лекарства.

продължава...
 

Правилното прилагане на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствата ще контролира ръста на разходите

Едностранният административен подход при налагане на отстъпките може да засили тенденцията за оттегляне на лекарства от реимбурсация

RSS_30.11.2015Днес, 30.11.2015 г., в София се проведе работна среща на тема: „Устойчивост на здравната система - индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствени продукти“. Организатор на събитието е Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Целта на работната среща беда допринесе за изграждането на работещ механизъм за споделяне на финансовия риск при за¬плащане с публични средства на лекарствени терапии, който ще позволи достъпа на българските пациенти до съвременни лекарствени продукти да продължи да се подобрява, при контролиран ръст на публичните разходи.

продължава...
 

Задължителните отстъпки за лекарствени продукти се налагат в противоречие с български и международни правни норми, сочат юридически анализи

От ARPharM призовават властите да се върнат на масата на преговорите

1 октомври 2015 г., гр. София. През 2015 година беше въведено нормативно изискване, според което Националната здравноосигурителна каса ще спре да заплаща тези лекарствени продукти без заместител, за които не е предоставен допълнителен налог, или задължително наложена „отстъпка” в полза на НЗОК. Процесът по едностранно налагане на 20% „отстъпка” върху плащанията на НЗОК за тези продукти за последните 4 месеца на 2015 г. и 10% за цялата 2016 г., вече тече.

От началото на 2015 година Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е заявила готовността си да участва в договарянето на механизъм за контрол на разходите за лекарствени продукти на НЗОК. Това ще гарантира, че достъпът на българските пациенти до лечение ще бъде запазен и подобрен в посока стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в Европейския съюз. Това не се случи, въпреки интензивните консултации с МЗ, НЗОК, МФ и ПЗК.

 

Публикации - новости и промени

Анкета

Смятате ли, че държавата трябва да има по-висок ангажимент в заплащането на лекарства за здравно осигурените български граждани?