ARPharM

ВидеоклиповеОфициална церемония постави началото на Българската система за верификация на лекарствени продукти

15.07.2015 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз с обща позиция относно борбата с фалшивите лекарства

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС). Директивата изисква създаването на национална система във всички страни членки за верификация на лекарствените продукти. Националните системи ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея.

продължава...
 

Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

относно изпълнението на Директивата за фалшифицираните лекарства (Директива 2011/62/ЕС)

и изграждането на национална система за верификация на лекарствени продукти

Май 2014 г.

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС), която беше публикувана на 1 юли 2011г. В нея се определят мерки за гарантиране на сигурността на лекарствоснабдяването в Европа. Лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като индивидуален идентификационен белег (бар код) на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки на лекарствени продукти ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни.

Директивата изисква също създаването на национална система за верификация на лекарствените продукти, която ще съхранява информация за индивидуалните идентификационни белези и ще позволява проверка в аптеката на всяка опаковка, отпускана на пациент. Националните системи ще са свързани с европейска система за верификация на лекарствени продукти и ще функционират в синхрон с нея.

продължава...
 

За да не напускат младите лекари страната ни

Недофинансирането на здравната система в България се отразява както на пациентите, така и на лекарите. Това е причина стотици млади български лекари ежегодно да напускат България, търсейки по-добри условия за развитие и реализация.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и членуващите в нея компании в съвместна инициатива с БЛС осигури 56 стипендии на обща стойност 144 300 лв. на млади лекари, провеждащи специализация по различни специалности или подготовка на дисертационен труд чрез редовно обучение. Стипендиите ще бъдат изплатени през 2014 година. Връчването на стипендиите се състоя на 7 ноември 2013 г. в хотел „Арена ди Сердика”.

 

Публикации - новости и промени

Анкета

Смятате ли, че държавата трябва да има по-висок ангажимент в заплащането на лекарства за здравно осигурените български граждани?