ARPharM

Кодекси

Сертификационен курс

Е-мейл Печат ПДФ

Регистрация – всеки участник се регистрира на адрес http://certificate.arpharm.org/ където създава личен профил. Първо се избира компания от падащо меню и след това последователно се въвежда Име на кирилица, Име на латиница, Потребителско име, Парола, Е-мейл. (домейнът на е-мейла се задава автоматично, веднага след избор на компания - за тази цел в полето Е-мейл се изписва само първата част на адреса, преди @) При правилно въведен адрес, по електронната поща  се получава регистрационен линк, посредством който се активира регистрацията на участника; Успешна регистрация в платформата дава възможност за многократното й използване и полагане на всички налични на нея в момента и бъдеще курсове. Допустима е по една регистрация/профил на участник.

продължава...
 

Научни събития и етична оценка

Е-мейл Печат ПДФ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪБИТИЯТА СПОРЕД ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 9 ОТ КОДЕКСА

http://www.arpharm-e4ethics.org

ARPharM и компаниите, членуващи в организацията, осъзнават важността от предоставянето на точна, справедлива и обективна информация за лекарствените продукти, така че да могат да бъдат взети рационални решения за тяхното използване.Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България отговаря на общата правна рамка, установена от Директива 2001/83 на Съвета на Европейските общности (дял VIII и VIIIa – стр.49-54), българския закон за лекарствените продукти и Кодекса на EFPIA за промоция на лекарства, отпускани по лекарско предписание, и взаимодействие с медицински специалисти, които въвеждат норми, регулиращи предоставянето на информация, промоция и реклама на лекарствени продукти.

продължава
 
страница 2 от 2