ARPharM

Начало Инфо център Статии - новости и промени "Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа"

Видеоклипове"Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа"

Е-мейл Печат ПДФ

На 14 октомври 2016 г., в Народното събрание на Република България се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на онкологичната грижа в България - фокус върху пациента“. Организатор на събитието е Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

За първи път в България беше представен "Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа" от един от неговите автори – д-р Нилс Уилкинг от Каролинска институт, Стокхолм.

д-р Нилс Уилкинг - "Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа"