ARPharM

Начало Инфо център Дискусии / Работни срещи Конференция "Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави"

ВидеоклиповеКонференция "Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави"

Е-мейл Печат ПДФ
Между 29 септември и 1 октомври 2006 г. в Слънчев бряг се проведе тридневна конференция под надслов „Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави". Конференцията беше финансирана от Европейската комисия и организирана от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет, със съдействието на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Обсъдени бяха редица теми от съществена важност за българското здравеопазване.
В рамките на събитието се проведе панел „Лекарствена политика и нормативна уредба", който беше организиран и проведен с активното участие на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании в България и на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. Своята гледна точка относно лекарствената политика и законодателство представиха г-н Джеймс Копинг, Европейска комисия, д-р Светлана Спасова, директор „Национална здравна политика" в Министерството на здравеопазването, г-н Брендан Барнс, EFPIA и Деян Денев, ARPharM. Присъстваха представители на НЗОК, на професионалните организации и фармацевтични компании.

Представителите на Европейската комисия, на българските институции и на фармацевтичната индустрия се обединиха около становището, че е необходима добронамерена и конструктивна дискусия с участието на всички заинтересовани страни, за да се гарантира изграждането на единна здравна фармацевтична политика, която да намери пресечната точка между осигуряването на достъп на българските пациенти до съвременна и ефективна лекарствена терапия; възможността фармацевтичната индустрия да работи в предвидима пазарна среда и да получи възвръщаемост за направените инвестиции, за да продължи разработването на нови медикаменти; и необходимостта здравните власти да контролират и ефективно да разходват публичните средства, предназначени за лекарствени продукти.