ARPharM

Начало Инфо център

ВидеоклиповеИнфо център

Фармацевтична политика и законодателство в разширена Европа, коментари по Доклада за развитие от Фармацевтичния форум в Брюксел - Брендън Барнс

Е-мейл Печат
Тридневна конференция под надслов „Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави" - 29 септември и 1 октомври 2006 г., Слънчев бряг.

Прикачени файлове:

pdf Pharmaceutical Policy and Legislation in Enlarged Europe

 

Българска фармацевтична политика и законодателство в контекста на присъединяване към ЕС - Д-р Светлана Спасова

Е-мейл Печат
Тридневна конференция под надслов „Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави" - 29 септември и 1 октомври 2006 г., Слънчев бряг.

Прикачени файлове:

pdf Bulgarian Pharmaceutical policy And legislation in the Context of the eu Accession

 
страница 7 от 9