ARPharM

Начало Инфо център

ВидеоклиповеИнфо център

ОТВОРЕНО ПИСМО

Е-мейл Печат

До: Д-р Даниела Дариткова
Председател на Комисия по здравеопазване към 43 НС

Г-н Бойко Борисов
Премиер-министър на Р. България

Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

Професор Николай Данчев
Председател на НСЦР

Доц. Асена Стоименова
Директор на ИАЛ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Във връзка с плановете на Министерство на здравеопазване за централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения и обявената обществена поръчка за 1 млрд. 200 млн. лв.

20.12.2016 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България - ARPharM, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства – БАТЕЛ, Българската генерична фармацевтична асоциация – Бгфарма и Американска търговска камара в България – AmCham) от името на своите членове се обединяват около необходимостта от сериозно преразглеждане на условията и реда по обявеното от Министерство на здравеопазването  централизирано договаряне на лекарства за нуждите на лечебните заведения и свързаната с него обществена поръчка за 1 млрд. 200 млн. лв.

На първо място бихме искали да отбележим подкрепата си за всички усилия на Министерството на здравеопазването да подобри  ефективността на разходване на публични средства. В същото време обаче, бихме застанали зад тези решения, които гарантират свободната и лоялна конкуренция на пазара и непрекъснатият и безпроблемен достъп на българските пациенти до лекарствена терапия.

продължава>
 

Задължителните отстъпки за лекарствени продукти се налагат в противоречие с български и международни правни норми, сочат юридически анализи

Е-мейл Печат
От ARPharM призовават властите да се върнат на масата на преговорите

1 октомври 2015 г., гр. София. През 2015 година беше въведено нормативно изискване, според което Националната здравноосигурителна каса ще спре да заплаща тези лекарствени продукти без заместител, за които не е предоставен допълнителен налог, или задължително наложена „отстъпка” в полза на НЗОК. Процесът по едностранно налагане на 20% „отстъпка” върху плащанията на НЗОК за тези продукти за последните 4 месеца на 2015 г. и 10% за цялата 2016 г., вече тече.

От началото на 2015 година Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е заявила готовността си да участва в договарянето на механизъм за контрол на разходите за лекарствени продукти на НЗОК. Това ще гарантира, че достъпът на българските пациенти до лечение ще бъде запазен и подобрен в посока стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в Европейския съюз. Това не се случи, въпреки интензивните консултации с МЗ, НЗОК, МФ и ПЗК.

продължава>
 
страница 2 от 9