ARPharM

Начало Членове

ВидеоклиповеЧленове на асоциацията

Ново Нордиск А/С

Е-мейл Печат

Ново Нордиск С/АСофия 1407, ул. “Златен рог” № 20-22, ет. 8
Телефон: + 359 2 962 74 71, 962 74 72
Факс: + 359 2 962 55 72
URL: http://www.novonordisk.bg

 

Пфайзер

Е-мейл Печат

pfizer_logoСофия 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115 К,
Европейски търговски център, сграда “B”, ет. 3
Телефон: + 359 2 970 4334, 970 4333
Факс: + 359 2 970 4300
URL: http://www.pfizer.com

 

Рош България

Е-мейл Печат

Рош БългарияСофия 1618, ул. "Бяло поле" 16
Телефон: + 359 2 818 4444
Факс: + 359 2 859 11 99
URL: http://www.roche.bg

 

Санофи

Е-мейл Печат

sanofi-logoбул. „Цариградско шосе” №90, Офис сграда Капитал Форт, тяло А, ет.10, София 1784
Телефон: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33
URL: http://www.sanofi.bg

 
страница 5 от 6