ARPharM

Начало Новини

ВидеоклиповеНовини и актуални събития

Правилното прилагане на индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствата ще контролира ръста на разходите

Е-мейл Печат ПДФ

Едностранният административен подход при налагане на отстъпките може да засили тенденцията за оттегляне на лекарства от реимбурсация

RSS_30.11.2015Днес, 30.11.2015 г., в София се проведе работна среща на тема: „Устойчивост на здравната система - индивидуални и рамкови споразумения при реимбурсация на лекарствени продукти“. Организатор на събитието е Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Целта на работната среща беда допринесе за изграждането на работещ механизъм за споделяне на финансовия риск при за¬плащане с публични средства на лекарствени терапии, който ще позволи достъпа на българските пациенти до съвременни лекарствени продукти да продължи да се подобрява, при контролиран ръст на публичните разходи.

продължава...
 

Официална церемония постави началото на Българската система за верификация на лекарствени продукти

Е-мейл Печат ПДФ

BGMVO_15072015_1015.07.2015 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз с обща позиция относно борбата с фалшивите лекарства

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС). Директивата изисква създаването на национална система във всички страни членки за верификация на лекарствените продукти. Националните системи ще са свързани с европейската и ще работят в синхрон с нея.

продължава...
 

Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

Е-мейл Печат ПДФ

Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

относно изпълнението на Директивата за фалшифицираните лекарства (Директива 2011/62/ЕС)

и изграждането на национална система за верификация на лекарствени продукти

Май 2014 г.

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС), която беше публикувана на 1 юли 2011г. В нея се определят мерки за гарантиране на сигурността на лекарствоснабдяването в Европа. Лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като индивидуален идентификационен белег (бар код) на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки на лекарствени продукти ще бъде променен, за да се гарантира, че не са отваряни и подправяни.

Директивата изисква също създаването на национална система за верификация на лекарствените продукти, която ще съхранява информация за индивидуалните идентификационни белези и ще позволява проверка в аптеката на всяка опаковка, отпускана на пациент. Националните системи ще са свързани с европейска система за верификация на лекарствени продукти и ще функционират в синхрон с нея.

продължава...
 
страница 2 от 4