ARPharM

ВидеоклиповеКодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

Е-мейл Печат ПДФ

Медицинските специалисти и здравни организации осигуряват на фармацевтичната индустрия ценни, независими и експертни познания, получени в хода на техния клиничен и управленски опит. Този експертен опит дава важен принос към усилията на индустрията за подобряване на качеството на грижите за пациентите, с ползи за гражданите и обществото като цяло. Медицинските специалисти и здравни организации трябва да бъдат справедливо компенсирани за експертните познания и услугите, които предоставят на индустрията.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България счита, че взаимодействието между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти има дълбоко и положително въздействие върху качеството на лечение на болните и върху стойността на бъдещите проучвания. В същото време безпристрастността на решението на медицинския специалист при предписването на определен лекарствен продукт е един от стълбовете на системата на здравеопазването. Асоциацията признава, че взаимодействието между индустрията и медицинските специалисти може да създаде опасност от конфликт на интереси. Следователно, Асоциацията е приела кодекси и принципи, за да се гарантира, че това взаимодействие отговаря на високите стандарти на почтеност, които пациентите, правителствата и всички останали заинтересовани страни очакват.

За да продължи да се развива успешно, саморегулирането трябва да отговаря на променящите се нужди на обществото. По-специално, нарастват очакванията, че взаимодействието между корпорациите и обществото се осъществяват не само почтено, но и в условията на прозрачност.

В съответствие с тези ръководни принципи, Асоциацията счита, че е от решаващо значение за бъдещия успех на фармацевтичната индустрия тя да отговори на повишените очаквания на обществото. Поради това, Асоциацията реши, че действащият Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България ("Етичния кодекс"), и Кодексът за взаимоотношенията между фармацевтичната индустрия и пациентските организации в България ("Кодекс за ПО"), следва да бъдат допълнени с изисквания за подробно оповестяване на характера и мащаба на взаимодействие между индустрията и медицинските специалисти и организации. Асоциацията се надява, че с предприемането на тази стъпка, може да даде възможност за обществен контрол и разбиране на тези отношения и по този начин да допринесе за доверието на заинтересованите страни към фармацевтичната индустрия.

Асоциацията счита, че желанието на пациентите и други заинтересовани страни за прозрачност на тези взаимодействия е изключително голям. Асоциацията признава, че едно такова оповестяване може да повдигне въпроси, свързани с разкриването на лична информация, но въпреки това счита, че прозрачността може да бъде постигната, без да се пожертват законните интереси на поверителността на личните данни на медицинските специалистии.

Прикачени файлове:

pdfКодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации