ARPharM

Кодекси

Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

Е-мейл Печат ПДФ

Медицинските специалисти и здравни организации осигуряват на фармацевтичната индустрия ценни, независими и експертни познания, получени в хода на техния клиничен и управленски опит. Този експертен опит дава важен принос към усилията на индустрията за подобряване на качеството на грижите за пациентите, с ползи за гражданите и обществото като цяло. Медицинските специалисти и здравни организации трябва да бъдат справедливо компенсирани за експертните познания и услугите, които предоставят на индустрията.

продължава...
 

Съдържание на Етичния кодекс

Е-мейл Печат ПДФ

Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България

януари 2014

ВЪВЕДЕНИЕ

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България („ARPharM” или „Асоциацията”) е представителен орган на научноизследователската фармацевтична индустрия в България. Асоциацията обединява присъстващи в България многонационални производители и притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, подписали този кодекс, които инвестират в развитието на фармацевтичната индустрия чрез синтезирането и формулирането на медицински продукти, съдържащи нови активни лекарствени субстанции.

продължава...
 

Кодекс на взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтична индустрия и пациентските организации в България

Е-мейл Печат ПДФ

Въведение

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България ( ARPharM ) е представит елен орган на научноизследователската фармацевтична индустрия в България. Асоциацията обединява опериращи в България световни производители и притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, които инвестират в развитието на фармацевтичната ин дустрия чрез синтезирането и формулирането на медицински продукти, съдържащи нови активни лекарствени субстанции. Основен приоритет на асоциацията и нейните членове е да допринасят за защитата и осигуряването на човешкото здраве и човешкия живот, съдейства йки за гарантиране на достъпа на българските пациенти до качествени, безопасни и ефективни медицински продукти за профилактика, диагностика и лечение на болестите.

продължава...
 
страница 1 от 2