Кампании

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Национална система за верификация на лекарствата

През 2019 г. в България и целия Европейски съюз (EC) се въвежда система за верификация на лекарствата. Така се проверява произходът им и се дава гаранция, че лекарствата  не са фалшиви. Въвеждането на системата няма да повлияе нито на цените, нито на достъпа до лекарства.

Какво представлява системата за верификация?

Целта на системата е да Ви защити като пациенти и потребители, за да сте сигурни, че приемате лекарства, които не са фалшиви. Затова опаковките на всички лекарства с рецепта ще имат уникален код, който се поставя от производителя.

Какво е новото?

Новост има само в опаковките на лекарствата. Фармацевтичните производители въвеждат уникален идентификационен код с четири елемента: код на продукта, партиден номер, срок на годност и уникален сериен номер.

 


В аптеката фармацевтът проверява целостта на опаковката и с баркод четец сканира кода на лекарството. Така се проверява, че лекарственият продукт е с доказан произход.

 

  • При отпускане на лекарството кодът се дезактивира, за да не може същата опаковка да се използва отново.
  • Няма промени в цените, достъпа, снабдяването и качеството на лекарствата.  2019-а ще бъде година на плавен преход.
  • В аптечната мрежа ще се предлагат опаковки със и без уникален идентификационен код.

 
Кой изгражда и координира системата?

В България системата за верификация се внедрява от сдружение „Българска  организация за верификация на лекарствата” (БОВЛ).

Организацията обединява всички участници във веригата на производството и разпространението на лекарства у нас. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) контролира процеса на верификация.

 

Членове на Асоциацията