Новини

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Избран е нов Управителен съвет на ARPharM

22 април 2019 г., София

Избран е нов Управителен съвет на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България

На 16 април 2019 г. на редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България бе избран нов състав на Управителния съвет на Асоциацията.

За Председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат бе избранa Д-р Красимира Чемишанска – Управител на Amgen за България,

За Заместник председател Д-р Светослав Ценов - Директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas за България.

Останалите членове на УС на ARPharM са:

Д-р Лиза Бонадона - GSK

Д-р Ана Цакова - Merck Bulgaria

Г- н Констатинос Папаянис - MSD

Д-р Мила Елисеева - Pfizer

Г-н Орелиен Бретон - Servier; На 01.10.2019 г. г-н Бретон е заменен от г-н Галиарди като нов генерален мениджър на Servier за България.

За Контрольор на Асоциацията бе избрана компанията Johnson & Johnson Bulgaria.

Новото ръководство на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България ще продължи усилията на организацията в посока подобряване на достъпа на българските пациенти до качествено, съвременно и ефективно лекарствено лечение и ще си сътрудничи с всички държавни институции и организации за изготвянето на балансирани политики за подобряване на здравната система у нас.

Подробна информация можете да намерите тук:

Членове на Асоциацията