Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

ARPharM и членуващите в нея фармацевтични компании работят денонощно за да осигурят непрекъснати доставки на лекарства въпреки пандемията COVID-19

 

София, 20.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;
подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;
гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Европа сега е в епицентъра на пандемията от коронавирус, поради което предизвикателства в снабдяването с лекарства възникват постоянно. Фармацевтичните компании поддържат наличности, наблюдават своите вериги за доставки и имат планове за действие в извънредни ситуации. Създадена е организация за постоянна комуникация с българските здравни власти с оглед ранно оповестяване и справяне с възникнали предизвикателства, с приоритет осигуряване на потребностите от лекарствена терапия на българските пациенти.

Непосредственият риск от недостиг от лекарствени продукти в резултат на COVID-19 в краткосрочен план е минимален. Макар че търсенето и предлагането за всеки лекарствен продукт е променлива величина, ARPharM и компаниите, членуващи в организацията не разполагат с информация за съществено краткосрочно въздействие върху наличностите на лекарствени продукти и ваксини, поради което българските власти не са информирани за риск от недостиг. Компаниите също оценяват дългосрочните рискове. Пандемии от подобен мащаб неминуемо носят голяма степен на несигурност, но към този момент компаниите, членуващи в ARPharM, не очакват нарушаване на веригите на доставки на лекарства, освен ако ограниченията поради избухването на COVID-19 не продължат повече от няколко месеца.

В началото на тази седмица Европейската Комисия и Европейския съвет по вътрешни работи  приеха мерки, насочени към поддържане на свободното движение на лекарства в цяла Европа. Мерките включват:

  • Запазване на свободното движение на всички стоки. По-специално, гарантиране на веригата за доставки на основни продукти като лекарства, медицинско оборудване, основни и нетрайни хранителни продукти и добитък.
  • Не се налагат ограничения върху движението на стоки в единния пазар, особено (но не само) основни, свързани със здравето и нетрайни стоки, по-специално хранителни продукти, освен ако са надлежно обосновани.
  • Определени приоритетни ленти за превоз на товари (например чрез „зелени коридори“).
  • Позволяване на транспортните работници да се придвижват през границите при необходимост.

Продължаваме да следим внимателно ситуацията и ще поддържаме открит и постоянен диалог с българските здравни власти. В същото време изследователи от научноизследователските компании ще продължат стремежа да намерят нови диагностични методи, ваксини и лекарствено лечение за справяне с кризата.

  

ARPharM и членуващите в нея фармацевтични компании  са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19

 

 

 

Членове на Асоциацията