Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Иновативните фармацевтични компании подкрепят българската здравна система в борбата срещу COVID-19
Дарения на обща стойност 2 400 000 лв.

 

 

 

 

01.07.2020 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании  са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

  • разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;
  • подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;
  • гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Пандемията COVID-19 е сериозно предизвикателство за всяка една здравна система, тъй като за кратко време трябва да бъде мобилизиран голям човешки и финансов ресурс за идентифициране на заболелите и посрещане на значителен брой тежки случаи на инфекцията. Бързите и адекватни мерки за социална изолация, въведени от властите в България, засега успяват да задържат разпространението на заболяването и да предотвратят претоварването на здравната ни система. Същевременно, българските медицински специалисти, които ежедневно се грижат за пациентите с COVID-19, имат нужда от всяка помощ от страна на обществото, която може да им бъде оказана.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и членуващите в нея компании обединиха усилия в помощ на българската здравна система и българските медицински специалисти в борбата с COVID-19 пандемията. Оказаната подкрепа до този момент е в размер на 2 387 557 лв., като сумата непрекъснато нараства. Дарени са антивирусни лекарствени продукти, свързани с лечението на COVID-19, достатъчни за 500 пациенти. 

В специален фонд към ARPharM бяха събрани 320 000 лв., с помощта на Астелас (60 000 лв.), ГлаксоСмитКлайн (50 000 лв.), Сервие Медикал (50 000 лв.), Джонсън и Джонсън (30 000 лв.), Бьорингер Ингелхейм (20 000 лв.), Мерк България (20 000 лв.) МСД България (20 000 лв.) Амджен (10 000 лв.) Ели Лили (10 000 лв.), Ново Нордиск (10 000 лв.) и Пфайзер (10 000 лв.).

С тези средства са закупени и дарени за нуждите на Министерство на здравеопазването и българските лечебни заведения в борбата с пандемията:

  • 3 апарата за дихателна реанимация;
  • 3300 PCR теста и 1000 бързи теста за откриване на COVID-19 инфекция;
  • 1000 Antigen Rapid теста за откриване на COVID-19 инфекция;
  • Материали за лична защита на медицински персонал.

ARPharM подкрепя и кампанията на Български лекарски съюз „Героите в бяло“ с дарение на стойност 20 000 лв.

Успоредно с подкрепата, организирана през специалния фонд към ARPharM, компаниите, членуващи в Асоциацията, правят преки дарения на обща стойност 2 067 557 лв. в полза на дарителската сметка на Министерството на здравеопазването, дарителската сметка на Български лекарски съюз за компанията „Героите в бяло“,  Български червен кръст и отделни лечебни заведения, както следва:

Компания, пожелала анонимност – парично дарение от 340 000 лв. към Български червен кръст за посрещане на спешните нужди на лечебните заведения в България, свързани с борбата с COVID-19.

Abbvie - дарение и на антивирусни лекарствени продукти, свързани с лечението на COVID-19, достатъчни за 500 пациенти.

Amgen - парично дарение от 100 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.

Angelini – парично дарение от 6 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.

AstraZeneca – подкрепа на обща стойност 100 000 лв., от които дарение от 20 000 лв. към дарителската сметка на МЗ; дарение от 5 000 лв. за кампанията „Героите в бяло“ на БЛС; дарение на медицински материали към болниците - УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, МБАЛ Ловеч, МБАЛ София, УМБАЛ Пловдив, МОБАЛ Велико Търново, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, Майчин Дом, ВМА;

Bayer - парично дарение от 50 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.

Boehringer Ingelheim – дарение на лични предпазни средства на различни здравни заведения на стойност 183 319 лв.

Chiesi - парично дарение от 65 000 лв. към болници; дарение на лични предпазни средства на различни здравни заведения на стойност 95 828 лв.

GlaxoSmithKline – дарение на лекарствени продукти за лечение на ХИВ/СПИН на стойност 786 010 лв. Дарението е направено в отговор на молба на Министерството на здравеопазването поради забавяне на обществените поръчки в резултат на извънредното положение. 

MSD - дарение от 100 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.

Novo Nordisk - дарение от 20 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.

Pfizer – парично дарение на обща стойност 100 000 лв. към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ „Александровска“. Средствата ще бъдат използвани за осигуряването на предпазни облекла, маски, медицински консумативи и нужното медицинско оборудване необходими на медицинските екипи в двете лечебни заведения.

Roche Bulgaria – дарение към Български червен кръст на лични предпазни средства на обща стойност 91 400 лв.

Servier - дарение на лични предпазни средства за онкологични здравни заведения на стойност 20 000 лв.

 

European pharmaceutical industry response to COVID-19

 

 

 

 

 

Членове на Асоциацията