Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Позиция на ARPharM във връзка с взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти в условията на пандемия

12.05.2020 г., София
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 в следствие на коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

  • разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19 – около 7 кандидати за ваксини и над 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании в над 25 клинични изпитвания, за да се установи дали те са ефективни за предпазване или при лечение на пациенти с COVID-19 - http://arpharm.org/index.php?id=1245;
  • подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво - ARPharM и членуващите в нея компании обединиха усилия в помощ на българската здравна система и българските медицински специалисти в борбата с COVID-19 пандемията. Оказаната подкрепа до този момент е в размер над 2 000 000 лв. - http://arpharm.org/index.php?id=1248;

 

  • гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях – компаниите, членуващи в Асоциацията, и техните служители, работят денонощно, за да поддържат лекарственото снабдяване в България въпреки предизвикателствата на пандемията - http://arpharm.org/index.php?id=1239.

 

Прякото взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти има дълбоко положително въздействие върху качеството на грижата за здравето на пациентите тъй като осигурява точна, обективна и справедлива информация, която да гарантира рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти. Компаниите взаимодействат с представителите на медицинската професия и разпространяват специализираните данни за лекарствата, събрани при научноизследователската и развойна дейност, както и от опита при осъществяваното с тях лечение.  Двупосочната обмяна на информация подпомага както ефективното лечение, така и разработването на нови терапевтични методи.

В настоящата извънредна ситуация компаниите, членуващи в Асоциацията, подхождат с изключително внимание и отговорност към взаимодействието с медицинските специалисти, оценявайки ползата и риска във всяка отделна ситуация. Медицинските специалисти са на първата линия в борбата с пандемията, поради което представителите на компаниите, които контактуват с тях, взимат предвид следното:

  • действащото законодателство, включително извънредните мерки, касаещи социалното дистанциране;
  • инструкциите и правилата на всяко отделно лечебно заведение или институция;
  • нуждите на всеки медицински специалист, включително ограниченото им време предвид необходимостта да се концентрират върху грижата за пациентите и евентуални спешни ситуации, свързани с пандемията;
  • вътрешните правила на всяка една компания за защита на здравето на служителите й, например използването на средства за лична защита.

През следващите месеци виртуалните средства за взаимодействие с медицинските специалисти ще продължават да бъдат основно средство за комуникация предвид продължаващата пандемична ситуация.

В случай, че все пак физическо взаимодействие е належащо, препоръчва се представителите на фармацевтичните компании да провеждат максимално кратки срещи, само след предварителна уговорка с медицинския специалист за конкретно време и място на срещата, при спазване на инструкциите и правилата за социално дистанциране и защита срещу инфекция.

Организирането и подкрепата на виртуални професионални, научни и образователни събития (уебинари) за медицински специалисти ще продължи да бъде основен формат на колективно взаимодействие на фармацевтичната индустрия с медицинските специалисти и техните дружества.

Организирането и подкрепата на събития, изискващи физическо присъствие на медицински специалисти,  се осъществява по преценка на всяка отделна компания, като се взимат предвид всички съображения, свързани с пандемичната ситуация.

Позиция на ARPharM във връзка с взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти в условията на пандемия

 

 

 

 

Членове на Асоциацията