Онко панел

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Онко панел

 
 
 
 
 

 

*Клинична полза за всеки пациент в напреднал стадий е налице когато при лечение с противоракова терапия е постигнат частичен отговор, пълен отговор или заболяване без прогресия.

 

 
 
 
 
 
 

Членове на Асоциацията