Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Еволюция на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие

Деян Денев

Изпълнителният директор на ARPharM, Деян Денев, взе участие в два от трите конгресни дни в рамките на 11-ти Адриатически конгрес по фармакоикономика и резултати от изследването с фокус върху Централна и Източна Европа.

20 април 2023 г., София

Изпълнителният директор на ARPharM, Деян Денев, взе участие в два от трите конгресни дни в рамките на 11-ти Адриатически конгрес по фармакоикономика и резултати от изследването с фокус върху Централна и Източна Европа.

Той изнесе презентация на тема „Еволюцията на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие“ в откриващата сесия на първия панел и постави основите на последващите дискусионни тези.

Изнесените данни от презентацията на ARPharM показват, че през последното десетилетие достъпът до здравеопазване в България несъмнено се е подобрил, за което свидетелства удвоеният процент на публичните разхода за здравеопазване, но въпреки това инвестициите в здраве остават значително на по-ниско от средното за ЕС ниво. Съществен недостатък на системата е високият процент доплащане от страна на пациентите. Увеличен е броят на медицинските специалисти, болничните легла, амбулаторните центрове и медицински лаборатории. Същевременно медицинските грижи в страната остават неравномерно разпределени, като е налице сериозен недостиг на специалисти по здравни грижи. Профилактиката и скринингът се задържат на много ниски нива. Достъпът до иновативни терапии се е подобрил. Публичното финансиране на фармацевтичните продукти се е увеличило повече от два пъти, но в същото време е намаляло като процент от общите публични разходи за здравеопазване, поради нарастващия процент на възстановяване и субсидии, които индустрията прави към НЗОК.  За периода между 2014-2020 г. България осигурява достъп до едва 42% от новите лекарства, разрешени от Европейската агенция по лекарства, със закъснение от повече от 2 години след получаването на разрешението за употреба.

Предизвикателствата пред страните членки на ЕС при въвеждането на Фармацевтичната стратегия за Европа, възможността за прилагането на единна европейска рамка за оценка на здравните технологии, значението на основаното на резултати здравеопазване и др. теми бяха сред основните застъпени в тридневната програма на събитието, организирано от ISPOR България и ISPOR Централна и Източна Европа.

Събитието се проведе в периода 20-22 април 2023 г. в Гранд хотел Милениум, София, като събра на едно място повече от 80 експерти в областта на медицината, фармакоикономиката, здравните анализи и др. от региона на Централна и Източна Европа.

 

„Еволюцията на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие“

Членове на Асоциацията