Новини и прес съобщения

Общият икономически принос на фармацевтичния сектор за българската икономика се изчислява на 2,8 млрд. лева за 2021 г.

Общият принос, който фармацевтичната индустрия е осигурила за 2021 г. за българската икономика се изчислява приблизително на 2,8 млрд. лева или 2,2% от брутния вътрешен продукт на страната, което е в съответствие със средното за Европа ниво. Тези и други данни бяха представени за първи път от г-н Лука Чичов, изпълнителен директор на IQVIA за Централна и Източна Европа, в рамките на доклад изнесен на 30 май 2023 г. по време на експертна среща „Икономически и стратегически принос на фармацевтичния сектор в България“.

Срещата се организира от представителните организации на фармацевтичната индустрия в България - Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и Българска асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), с подкрепата на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), и в партньорство с Американска търговска камара в България.

Представеният доклад очертава същественото значение на фармацевтичния сектор за българското здравеопазване и икономика и приноса на иновативните и генерични фармацевтични компании, търговците на едро, търговците на дребно и компаниите за клинични проучвания.

повече
Тодор Кесимов е новият председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

26 май 2023 г., София

На проведено редовно отчетно-изборно Общо събрание на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) на 18 май 2023 г., беше избран нов председател на Управителния съвет.

Тодор Кесимов, който досега беше член на УС, е новият председател на ARPharM. Той е управител на „Такеда България“ ЕООД, финансист по образование и от 2020 г. е член и на Управителния съвет на Японско-българска бизнес асоциация.

Досегашният председател на УС, д-р Стамен Банковски, ще заеме позицията заместник-председател. Д-р Боряна Алексиева, ръководител връзки с правителствени структури, институции и пациентски организации в Джонсън и Джонсън, и г-н Хешам Сабри, генерален мениджър на Рош България, също запазват позициите си в Управителния съвет.

По време на Общото събрание бяха избрани три нови лица, които да влязат в състава на управителното тяло на Асоциацията. Те са г-н Павел Колев – управител на АбВи за България, г-жа Мария Луканова – мениджър пазарен достъп в Байер България, и д-р Крум Касабов – директор на Ново Нордиск за България.

повече
Еволюция на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие

20 април 2023 г., София

Изпълнителният директор на ARPharM, Деян Денев, взе участие в два от трите конгресни дни в рамките на 11-ти Адриатически конгрес по фармакоикономика и резултати от изследването с фокус върху Централна и Източна Европа.

Той изнесе презентация на тема „Еволюцията на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие“ в откриващата сесия на първия панел и постави основите на последващите дискусионни тези.

Изнесените данни от презентацията на ARPharM показват, че през последното десетилетие достъпът до здравеопазване в България несъмнено се е подобрил, за което свидетелства удвоеният процент на публичните разхода за здравеопазване, но въпреки това инвестициите в здраве остават значително на по-ниско от средното за ЕС ниво.

Съществен недостатък на системата е високият процент доплащане от страна на пациентите. Увеличен е броят на медицинските специалисти, болничните легла, амбулаторните центрове и медицински лаборатории. Същевременно медицинските грижи в страната остават неравномерно разпределени, като е налице сериозен недостиг на специалисти по здравни грижи.

Профилактиката и скринингът се задържат на много ниски нива. Достъпът до иновативни терапии се е подобрил.

повече

Активни кампании

Световен ден на фармацевтите 2023

За 13-та поредна година над 4 милиона фармацевти в над 180 държави и територии по света отбелязват Световния ден на фармацевтите на 25 септември.

Денят се отбелязва по инициатива на Международната федерация по фармация (МФФ/FIP), за да подчертае приноса на магистър-фармацевтите за достъпа до здравеопазване и жизненоважната роля на професията за подобряване на здравето и отговорната употреба на лекарства.

Българските магистър-фармацевти също отбелязват деня като част от тази голяма международна общност. От 2017 г. до сега Регионална фармацевтична колегия София-столична на Български фармацевтичен съюз всяка година организира кампания по случай празника на магистър-фармацевтите.

повече

Свободни в своята кожа

#СвободниВсвоятаКожа

14 Септември – В Световния ден на атопичния дерматит: около 200 000 българи боледуват, за най-тежките случаи вече са одобрени иновативни терапии в ЕС

Пациентите у нас нямат достъп до новото лечение, тъй като заболяването все още не е признато за социалнозначимо. Всеки болен плаща средно по 2043 лв. годишно, за да се лекува.

Около 200 000 възрастни в България боледуват от атопичен дерматит. В Европейския съюз вече са одобрени няколко иновативни терапии, които за първи път в историята на лечението на атопичния дерматит овладяват най-тежките форми на заболяването, но българските пациенти все още нямат достъп до тях. Това съобщиха дерматолози, експерти и представители на пациентски организации по повод 14 септември, Световен ден на атопичния дерматит. На хората със заболяването е посветена и кампанията „Свободни в своята кожа“, която цели повишаване на обществената информираност за медицинските и социално-икономическите измерения на проблема.

повече

Животът не спира на червено

#ИновацияЗаЖивот

Септември 2021 – Месец за борба с рака на кръвта

Над 1 милион души в света се диагностицират с рак на кръвта всяка година. През септември отбелязваме Световния месец за борба с рака на кръвта с редица инициативи и в България

За четвърта поредна година в рамките на информационната кампания „Иновация за живот“ ще бъде отбелязан Месецът за борба с рака на кръвта – септември. Организатори на инициативата са Българско сдружение „Лимфом“, Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

повече

Членове на Асоциацията