Етична комисия

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Състав на Етичната комисия

Име Институция/ компания Позиция
Доц. д-р Йорданка Узунова СКПЕ на БЛС Председател на комисията
Д-р Марина Станева AstraZeneca Заместник-председател на комисията
Проф. д-р Мая Аргирова ЦКПЕ на БЛС Член на комисията
Маг.-фарм. Анна Тодорова КЕ на БФС Член на комисията
Мария Луканова Bayer Член на комисията
Силвия Стаева Amgen Член на комисията
Д-р Боряна Алексиева Janssen Член на комисията
Николай Петров Novo Nordisk Член на комисията
Виктория Аспарухова Roche Член на комисията
Жанета Боева Takeda Член на комисията

Членове на Асоциацията