Кодекс за оповестяване

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

Медицинските специалисти и здравни организации осигуряват на фармацевтичната индустрия ценни, независими и експертни познания, получени в хода на техния клиничен и управленски опит. Този експертен опит дава важен принос към усилията на индустрията за подобряване на качеството на грижите за пациентите, с ползи за гражданите и обществото като цяло. Медицинските специалисти и здравни организации трябва да бъдат справедливо компенсирани за експертните познания и услугите, които предоставят на индустрията.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България счита, че взаимодействието между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти има дълбоко и положително въздействие върху качеството на лечение на болните и върху стойността на бъдещите проучвания. В същото време безпристрастността на решението на медицинския специалист при предписването на определен лекарствен продукт е един от стълбовете на системата на здравеопазването. Асоциацията признава, че взаимодействието между индустрията и медицинските специалисти може да създаде опасност от конфликт на интереси. Следователно, Асоциацията е приела кодекси и принципи, за да се гарантира, че това взаимодействие отговаря на високите стандарти на почтеност, които пациентите, правителствата и всички останали заинтересовани страни очакват.

За да продължи да се развива успешно, саморегулирането трябва да отговаря на променящите се нужди на обществото. По-специално, нарастват очакванията, че взаимодействието между корпорациите и обществото се осъществяват не само почтено, но и в условията на прозрачност.

В съответствие с тези ръководни принципи, Асоциацията счита, че е от решаващо значение за бъдещия успех на фармацевтичната индустрия тя да отговори на повишените очаквания на обществото. Поради това, Асоциацията реши, че действащият Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България ("Етичния кодекс"), и Кодексът за взаимоотношенията между фармацевтичната индустрия и пациентските организации в България ("Кодекс за ПО"), следва да бъдат допълнени с изисквания за подробно оповестяване на характера и мащаба на взаимодействие между индустрията и медицинските специалисти и организации. Асоциацията се надява, че с предприемането на тази стъпка, може да даде възможност за обществен контрол и разбиране на тези отношения и по този начин да допринесе за доверието на заинтересованите страни към фармацевтичната индустрия.

Асоциацията счита, че желанието на пациентите и други заинтересовани страни за прозрачност на тези взаимодействия е изключително голям. Асоциацията признава, че едно такова оповестяване може да повдигне въпроси, свързани с разкриването на лична информация, но въпреки това счита, че прозрачността може да бъде постигната, без да се пожертват законните интереси на поверителността на личните данни на медицинските специалистии.

Членове на Асоциацията