Кодекс - пациенти

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Кодекс на взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтична индустрия и пациентските организации в България

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България ( ARPharM ) е представит елен орган на научноизследователската фармацевтична индустрия в България. Асоциацията обединява опериращи в България световни производители и притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, които инвестират в развитието на фармацевтичната ин дустрия чрез синтезирането и формулирането на медицински продукти, съдържащи нови активни лекарствени субстанции. Основен приоритет на асоциацията и нейните членове е да допринасят за защитата и осигуряването на човешкото здраве и човешкия живот, съдейства йки за гарантиране на достъпа на българските пациенти до качествени, безопасни и ефективни медицински продукти за профилактика, диагностика и лечение на болестите.

Научноизследователската фармацевтична индустрия приема, че има много общи интереси с пацие нтските организации, които представляват и/или подкрепят нуждите на пациентите и/или лицата, които се грижат за тях.

За да гарантират, че взаимоотношенията между фармацевтичната индустрия и пациентските организации в България се осъществяват по етичен и прозрачен начин, компаниите, членуващи в ARPharM, приемат Кодекс за взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтичната индустрия и пациентските организации в България.

Членове на Асоциацията