Новини

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете
Съвместна позиция на Български фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

С цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарствени продукти, Европейският съюз прие Директива за борба с фалшифицираните лекарствени продукти (Директива 2011/62/ЕС), която беше публикувана на 1 юли 2011г. В нея се определят мерки за гарантиране на сигурността на лекарствоснабдяването в Европа.

повече
За да не напускат младите лекари страната ни

Недофинансирането на здравната система в България се отразява както на пациентите, така и на лекарите. Това е причина стотици млади български лекари ежегодно да напускат България, търсейки по-добри условия за развитие и реализация.

повече
Сравнителното проучване на цените на лекарствата в България с държавите от Европейския съюз

Сравнителното проучване на цените на лекарствата в България с държавите от Европейския съюз, осъществено от международната компания за анализи на фармацевтичния сектор IMS Health, показва, че цените на производител на медикаментите у нас са най-ниските в ЕС. Същевременно, разходите на обществото и на държавата за лекарства в България остават сред най-ниските в Европа.

повече
България трябва да инвестира в здравеопазване

Независим анализ, касаещ основните показатели и тенденции на финансирането на здравеопазването в България с публични средства твърди, че средствата, отделяни от държавата за здравеопазване, не са просто разход, натоварващ бюджета, а инвестиция в здравето на нацията и благосъстоянието на всеки от нас.

повече
Ние информираме отговорно, вие решавате безпристрастно

От 1 януари 2012 г. в сила влизат промени в Етичния кодекс на ARPharM. Кодексът е израз на ангажимента, поет пред обществото от фармацевтичните компании, членуващи в ARPharM, да взаимодействат с медицински специалисти само с оглед предоставянето на точна, обективна и справедлива информация, която да гарантира рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти и да подпомогне лекарите в избора на най-подходящо лечение за техните пациенти.

повече

Членове на Асоциацията