Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете
Новите предложения от научноизследователските фармацевтични производители трябва да намалят неравенствата в достъпа на пациенти до лекарствени продукти в Европа

11.04.2022 г., София

Нови предложения от членовете на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) могат съществено да подобрят достъпа до иновативни лекарствени продукти в държавите членки в ЕС и да намалят с няколко месеца времето, през което пациентите чакат за да бъдат лекувани с нови терапии.

От днес членовете на EFPIA се ангажират да подават заявления за ценообразуване и реимбурсация във всички държави-членки от ЕС колкото е възможно по-бързо, но не по-късно от 2 години от получаването на централизирано разрешение за употреба и при положение, че това е възможно с оглед особеностите на националните системи. Този ангажимент е израз на желанието да се осигури по-бърз и по-справедлив достъп до нови лекарствени продукти за пациентите в Европа.

повече
Експерти и политици: Нужни са инвестиции, ефективност и резултати в здравеопазването

22.06.2021 г., София

Българското здравеопазване трябва да направи стратегически скок, според участници в дискусия за бъдещето на системата.

На 22 юни 2021 г. се проведе онлайн дискусия с представители на основните политически партии, на служебното правителство и на здравните власти на тема „Инвестиции в здравеопазването“. Тя се организира от инициативата „Заедно за повече здраве“, в която участват Българския лекарски съюз (БЛС), Българския фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Модераторът на дискусията Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM, обясни, че целта на форума е да се обсъдят увеличаването на публичните инвестиции в здравеопазването и оптимизиране на контрола и ефективността на системата като част от стратегическия дневен ред на страната, нуждата от обновяване на инвестиционната стратегия в сектора с оглед постигане на по-добри здравни резултати, очакванията за 2022 г. в контекста на забавена диагностика и лечение през 2020 и 2021 г. в резултат от пандемията. „Българското здравеопазване трябва да направи стратегически скок и да се приземи там, където е здравеопазването на много страни в Европейския съюз“, каза Денев.

повече
Избран е нов управителен съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

31 май 2021 г., София

Д-р Светослав Ценов е новият председател на УС на ARPharM

На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), проведено на 18 май 2021 г., бе избран нов състав на Управителния съвет (УС) на сдружението.

За председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат е избран д-р Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas, а заместник-председател по традиция на приемственост става д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България и досегашен председател на асоциацията.

Останалите членове на УС на ARPharM са: Г-жа Екатерина Карпузова - Байер България, д-р Ана Цакова – Мерк България, г-н Сава Тодоров - Мерк Шарп и Доум България, Г-н Хишам Сабри - Рош България и Г-н Тодор Кесимов - Такеда България

повече
Партньорите в инициативата „Заедно за повече здраве“ настояват публичните инвестиции за здраве да се увеличат от 4.2% на 8% от БВП

02.03.2021 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM), съвместно с Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз, стартира третия етап от кампанията „Заедно за повече здраве“, която е фокусирана върху очертаването на значението на сектор здравеопазване като част от националната сигурност и необходимостта от увеличаване на публичните инвестиции в българското здравеопазване.

Ключовите организации на заинтересованите страни се обединиха зад общи принципи за ускорено развитие на българското здравеопазване и настояха политическите партии да постигнат и следват консенсус за подобряване на резултатите в здравеопазването в България чрез увеличаване на публичните инвестиции до 8% от БВП до 2025 г., въвеждане на електронно здравеопазване, подобряване на достъпа на пациентите до съвременни терапии и измерване на ключови здравни показатели.

повече
Иновативните фармацевтични компании подкрепят българската здравна система в борбата срещу COVID-19
Дарения на обща стойност 2 400 000 лв.

01.07.2020 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

• разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;
• подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;
• гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

повече

Членове на Асоциацията