Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете
Гарантиран достъп на пациентите до съвременни лекарствени терапии при контролиран и предвидим ръст на разходите

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България предложи на здравните власти пакет от мерки, които гарантират достъпа на пациентите у нас до съвременно лекарствено лечение, като същевременно дават възможност за контрол и планиране на ръста на публичните разходи за лекарства.

повече
ARPharM прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

На 26-ти ноември 2013 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации. Новият Кодекс изисква от началото на 2016 година всички членове на организацията да оповестяват публично финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации. Така ARPharM се присъединява към инициативата на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, която прие своя Кодекс за оповестяване през юни 2013 г.

повече
Разширяване на достъпа на пациентите до съвременни лекарствени терапии при контролиран и предвидим ръст на разходите

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/ провежда поредица от срещи с водещите политически сили с цел обсъждане на лекарствената политика и заплащането с публични средства на лекарствата в България. Основна тема на срещите е поддържането на устойчив модел на лекарственото снабдяване, при който пациентите получават навременен достъп до най-ефективната терапия, но ръстът на разходите на НЗОК и държавата за лекарства остава контролиран и предвидим.

повече
Най-добрите лекари - Изследванията на медикаменти са най-концентрирани върху лечението на онкозаболявания - DarikNews.bg

Изследванията на научноизследователските компании от фармацевтичната индустрия напоследък са най-концентирани в медикаментите за лечение на онкологичните заболявания. Това каза в предаването Дарик кафе Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. „Сами виждате в последните години заболеваемостта колко расте, а хората имат нужда от лечение", аргументира избора той. Изпълнителният директор на фармацевтичната организация посочи, че създаването на един медикамент е дълъг процес и се осъществява стъпка по стъпка.

повече
Среща с Министъра на здравеопазването Десислава Атанасова относно цените на лекарствата в България

След среща с Министъра на здравеопазването днес, 29.03.2012 година, от асоциацията заявиха, че основния проблем в лекарственото снабдяване, който трябва незабавно да бъде решен, е това, че НЗОК заплаща по-високи стойности за 36 лекарствени продукти за онкологични заболявания, за които МЗ е провеждало търгове до 2010 г. Според тях това може да стане с промяна на наредба, която да позволи на НЗОК да договаря отстъпки не само за лекарствените продукти със 100% заплащане без аналог, а и за тези, заплащани на 100%, които са с аналог и се доставят от повече от един производители. Това ще доведе до постигане на стойности, близки до заплащаните по тръжните процедури и спестяване от НЗОК на близо 7 милиона лева.

повече

Членове на Асоциацията