Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете
Иновативните фармацевтични компании са готови да подпомогнат усилията на правителството и НЗОК в посока осигуряване на по-широк достъп до лекарства за българските граждани

Компаниите, членуващи в ARPharM, отчитат трудната икономическа ситуация в България и въпреки факта, че вече оперират на най-ниските цени в ЕС, предприемат действия да подпомогнат както българското правителство и НЗОК, така и отделните домакинства, за да могат българските пациенти да получат необходимите им лекарствени продукти.

повече
Медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас спазват общи етични правила при взаимодействието помежду си

На 6 юли 2011 г. представители на научни медицински дружества и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) подписаха съвместна декларация относно ръководните принципи на взаимоотношенията между медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас.

повече
Среща с представители на щабовете на основните политически сили

30 юни 2009, София. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) се срещна с представители от предизборните щабовете на основните политически партии. 

повече
Конференция "Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави"

Между 29 септември и 1 октомври 2006 г. в Слънчев бряг се проведе тридневна конференция под надслов „Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави". Конференцията беше финансирана от Европейската комисия и организирана от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет, със съдействието на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Обсъдени бяха редица теми от съществена важност за българското здравеопазване.

повече
Въвеждане на нов реимбурсен модел в България - Деян Денев

Къде се пресичат интересите на пациентите, на институциите и на индустрията?

повече

Членове на Асоциацията