Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете
Разширяване на достъпа на пациентите до съвременни лекарствени терапии при контролиран и предвидим ръст на разходите

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/ провежда поредица от срещи с водещите политически сили с цел обсъждане на лекарствената политика и заплащането с публични средства на лекарствата в България. Основна тема на срещите е поддържането на устойчив модел на лекарственото снабдяване, при който пациентите получават навременен достъп до най-ефективната терапия, но ръстът на разходите на НЗОК и държавата за лекарства остава контролиран и предвидим.

повече
Най-добрите лекари - Изследванията на медикаменти са най-концентрирани върху лечението на онкозаболявания - DarikNews.bg

Изследванията на научноизследователските компании от фармацевтичната индустрия напоследък са най-концентирани в медикаментите за лечение на онкологичните заболявания. Това каза в предаването Дарик кафе Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. „Сами виждате в последните години заболеваемостта колко расте, а хората имат нужда от лечение", аргументира избора той. Изпълнителният директор на фармацевтичната организация посочи, че създаването на един медикамент е дълъг процес и се осъществява стъпка по стъпка.

повече
Среща с Министъра на здравеопазването Десислава Атанасова относно цените на лекарствата в България

След среща с Министъра на здравеопазването днес, 29.03.2012 година, от асоциацията заявиха, че основния проблем в лекарственото снабдяване, който трябва незабавно да бъде решен, е това, че НЗОК заплаща по-високи стойности за 36 лекарствени продукти за онкологични заболявания, за които МЗ е провеждало търгове до 2010 г. Според тях това може да стане с промяна на наредба, която да позволи на НЗОК да договаря отстъпки не само за лекарствените продукти със 100% заплащане без аналог, а и за тези, заплащани на 100%, които са с аналог и се доставят от повече от един производители. Това ще доведе до постигане на стойности, близки до заплащаните по тръжните процедури и спестяване от НЗОК на близо 7 милиона лева.

повече
Иновативните фармацевтични компании са готови да подпомогнат усилията на правителството и НЗОК в посока осигуряване на по-широк достъп до лекарства за българските граждани

Компаниите, членуващи в ARPharM, отчитат трудната икономическа ситуация в България и въпреки факта, че вече оперират на най-ниските цени в ЕС, предприемат действия да подпомогнат както българското правителство и НЗОК, така и отделните домакинства, за да могат българските пациенти да получат необходимите им лекарствени продукти.

повече
Медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас спазват общи етични правила при взаимодействието помежду си

На 6 юли 2011 г. представители на научни медицински дружества и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) подписаха съвместна декларация относно ръководните принципи на взаимоотношенията между медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас.

повече

Членове на Асоциацията