Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Дискусия

Работната среща "Структурни  фондове и здравеопазване", се състоя на 21 март 2006г. в Европейския парламент в Брюксел от 15.00 до 20.00 ч. в зала ASP 5G1.

На срещата бяха представени Оперативните програми, в които са предвидени мерки, свързани с развитието на здравния сектор. Беше споделен опита на други страни членки на ЕС при усвояване на средства от структурните фондове за здравеопазване. Представители на Европейската комисия представиха възможностите, които съществуват за финансиране на здравни проекти от фондове и програми на ЕО.

Срещата ще проведе със съдействието на Център за интеграция и политики за здраве и подкрепата на EFPIA.

Членове на Асоциацията