Дискусии / работни срещи

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС

Работна среща на тема "Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС".

На 13 септември 2006 година в София, в хотел Хилтън се проведе работна среща на тема "Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС". Бяха обсъдени въпроси относно действията в областта на лекарствената регулация, които трябва да бъдат предприети от фармацевтичните компании и от българските институции  с оглед подготовката за членство в ЕС, както и как може да бъде подобрено взаимодействието между регулаторните власти и индустрията.

В срещата взеха участие лектори от Европейската медицинска агенция - EMEA, Изпълнителната агенция по лекарствата, Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации - EFPIA. Приветствие към участниците от името на Министерството на здравеопазването отправи д-р Светлана Спасова, директор на дирекция "Национална здравна политика".

Представителите на регулаторните власти  и на фармацевтичната индустрия се обединиха около становището, че са необходими общи усилия и сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата, които поставя присъединяването на България към ЕС в областта на лекарствената регулация, за да се гарантира стабилност в лекарственото снабдяване у нас и плавно приобщаване към европейските регулаторни изисквания.

Членове на Асоциацията