Новини

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Сравнителното проучване на цените на лекарствата в България с държавите от Европейския съюз

Сравнителното проучване на цените на лекарствата в България с държавите от Европейския съюз, осъществено от международната компания  за анализи на фармацевтичния сектор IMS Health, показва, че цените на  производител на медикаментите у нас са най-ниските в ЕС. Същевременно,  разходите на обществото и на държавата за лекарства в България остават  сред най-ниските в Европа.

Членове на Асоциацията