Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Среща с представители на щабовете на основните политически сили

От асоциацията остро възразиха срещу полулизма в здравеопазването и посочиха 3 основни неистини за лекарствата, които трябва да бъдат развенчани, за да получат хората по-добър достъп до лечение  

30 юни 2009, София. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) се срещна с представители от предизборните щабовете на основните политически партии. 

Срещите бяха проведени след като миналата седмица от Асоциацията изпратиха официални писма, в които се настояваше за среща между председателите на щабовете, политическите представители, ангажирани с темата «Здравеопазване» и управителния съвет на Асоциацията. На срещите Асоциацията постави на дневен ред основните проблеми при определянето на лекарствената политика в България и политическото говорене по темата. 

В настоящата полическа кампания здравеопазването се оформи като една от основните теми на политическата дискусия. Това се обуславя от факта, че проблемите, свързан със здравната сигурност на българските граждани, продължават да бъдат сред водещите във всички социологически проучвания.  Има 3 основни неистини, които трябва  да бъдат развенчани, за да се достигне до положителни и работещи резултати в лекарствената политика, за да имат пациентите в България по-добър достъп до лекарства. Обещанията на политиците към хората трябва да отразяват реално настоящата ситуация, защото популизмът е вреден и за двете страни.  По време на срещите от Асоциацията дадоха за пример следните твърдения, които трябва да бъдат разгледани внимателно от управляващите, бъдещи и настоящи:   

Цените на лекарствата са много високи  

Производствените цените на лекарствата в България се регулират от специална комисия, която следи те да не бъдат по-високи от най-ниската цена в 8 държави в Европа. Цялата инфромация е в Интернет и процеса е абсолютно прозрачен. По този начин се гарантира, че на ниво производител медикаментите у нас са най-евтини в Европа и всеки може да се увери в това, посещавайки Интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Според проучване на Евростат България е сред 5-те страни с най-ниски цени на лекарствата в Европа, въпреки високото ДДС.

Случаите, в които определено лекарство е по-скъпо у нас, отколкото в Румъния или Гърция, се дължат най-вече на това, че след като регистрира най-ниската производствена цена, комисията му начислява 20 % ДДС. А в 8-те държави, използвани за сравнение, начисляват от 0 до 9%. 

Регистрирането на най-ниската цена на производител вече има и обратния ефект, тъй като води до оттегляне на лекарства от България или превръща изключението в правило за цели групи лекарствени продукти, принуждавайки пациентите да плащат повече за лекарства от джоба си.

В България и пациентите, и държавата харчат много за лекарства

Общите разходи за лекарства за 2008 г. у нас – на пациентите и държавата заедно -  са 1.6 млрд. лв., или 208 лв. на глава от населението. За същата 2008 са изпушени цигари за  2.1 млрд. лв., или 273 лв. на глава от население. В съотношение в тези данни, гърците например, които живеят и с 5 до 8 години по-дълго от българите, за 2008 са изпили лекарства за 11 млрд. лева, което при 10.7 млн. население означава 1028 лв. на глава от населението. Това е 4 пъти повече от България!  Разходите за лекарства на българите ще растат, защото нацията застарява, заболеваемостта се увеличава, а и постоянно се откриват по-ефикасни лекарства. Колкото по-бързо управляващите приемат тази истина, толкова по-успешни ще бъдат. Тяхната задача е да контролират ръста, да разпределят разходите към приоритетни заболявания, но ако сега се обещава, че разходите за лекарства ще се намалят, това просто означава, че пациентите в бъдеще ще плащат сами лекарствата си, без помощ от държавата. 

Държавата отделя много пари, за да помага на болните да получат лекарства

Истината е точно обратната – държавата дава крайно недостатъчно пари за лекарства. За 2008 година в България са похарчени 1.6 млрд. лв. за лекарства, държавата е поела 540 млн. лв., или едва 34%. Останалите 66 % пациентите са платили сами. Пак в сравнение с гърците – от тези 11 млрд.лв. държавата е поела 10 млрд., или повече от 90%.  Здравният бюджет на България за 2008 г. е близо 3 млрд. лв. Разходите на държавата за лекарства са 540 млн. лв. или 18%.  В цяла Източна Европа държавите харчат между 20% и 25% за лекарства.  По-малко пари за лекарства в държавния бюджет означава повече пациенти в болниците, където лечението е в пъти по-скъпо, отколкото ако те са в къщи.  

Ако следващите управляващи приемат тези истини, могат да постигнат много добри резултати – да увеличат средствата за лекарства, да ги насочат в приоритетни области като социално значими заболявания, детско здравеопазване, имунизации и профилактика, и реално и съществено да помогнат на българските пациенти да получат съвременно лекарствено лечение. Решаването на всички тези  проблеми зависи  и от ограничаване на свръхрегулацията върху цените на лекарствата и въвеждане на ясни приоритети в лекарствената политика и конкретни мерки за тяхното реализиране. 

Представителите на ARPharM обсъдиха тези проблеми с представителите на основните политически сили в съответствие с предизборните платформи на партиите. От Асоциацията се надяват това да доведе до бъдещите действия, които да оптимизират разпределението на публичните средства за здраве и да гарантират, че пациентите ще получават нужната помощ от страна на държавата, когато имат нужда от лекарствено лечение., 

Членове на Асоциацията