Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас спазват общи етични правила при взаимодействието помежду си

ОФИЦИАЛНО ПОДПИСВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА И АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

“НИЕ ИНФОРМИРАМЕ ОТГОВОРНО, ВИЕ РЕШАВАТЕ БЕЗПРИСТРАСТНО” 

06 юли 2011 г. гр. София.

На 6 юли 2011 г. представители на научни медицински дружества и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) подписаха съвместна декларация относно ръководните принципи на взаимоотношенията между медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия у нас.

Така те продължиха и задълбочиха започналия преди 5 години процес на установяване на строги етични норми, основани на  саморегулация, с ясното съзнание за своята отговорност пред пациентите и обществото. Декларацията потвърждава ангажиментите им за: сътрудничество във всички етапи от жизнения цикъл на лекарствения продукт до достигането до пациента; сътрудничеството в съблюдаването на високи етични стандарти и защитата на правата на пациентите; пълна прозрачност на взаимоотношенията между фармацевтични производители и медицинските специалисти; сътрудничеството, изцяло регулирано от законите на България и установяващо по-строги и по-конкретни правила във взаимоотношенията на двете страни.

Фармацевтичната индустрия взаимодейства с медицинските специалисти, за да им представи знанията и опита, натрупани при разработването на лекарствени продукти. Предоставянето на тази информация подпомага рационалното предписване и разумната употреба на медикаментите.Двете страни спазват свои професионални етични принципи при осъществяване на дейностите си. Съвместната декларация утвърждава общите принципи, касаещи най-важните области, в рамките на които се реализира това сътрудничество.

Тази саморегулация в сектора гарантира, че взаимодействието между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти е единствено с цел рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти, и способства за прозрачност на тези взаимоотношения. Декларацията се базира на действащия у нас от 2006 г. Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия, част от мрежата от кодекси на  фармацевтичната индустрия в Европа. Тази година се отбелязват пет години от приемането му от 25 научноизследователски компании, работещи у нас. Той е в синхрон с изискванията на европейското и българското законодателство. Подписването на Кодекса е задължително условие за членство в организацията, но той може да бъде подписан и от фармацевтични компании, които не са членове на Асоциацията.  Кодексът е единна платформа, която всяко юридическо или физическо лице – лекар, пациент, журналист - може да използва, за да подаде сигнал до Асоциацията за евентуални нарушения. Към асоциацията работи Етична комисия, която разглежда жалбите и налага санкции при установяване на нарушения.

Новоприетата декларация утвърждава основните принципи на взаимодействието между фармацевтична индустрия и медицински специалисти на база на етичните принципи на двете професии – предоставяне на обективна информация за качествата и свойствата на лекарствата, от една страна, и предписването им на пациентите, с оглед конкретните им здравни потребности, от друга.

Декларацията беше официално подписана от Председателя на Управителния съвет на Асоциацията – г-н Стюарт Мерифийлд и представители на медицинското съсловие – доц. Тодор Попов, председател на научните медицински дружества в България, проф. Асен Гудев председател на Българско дружество по кардиология, в присъствието на журналисти от националните медии и гости.

Членове на Асоциацията