Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Иновативните фармацевтични компании са готови да подпомогнат усилията на правителството и НЗОК в посока осигуряване на по-широк достъп до лекарства за българските граждани

08.03.2012 г., гр. София

Компаниите, членуващи в ARPharM, отчитат трудната икономическа ситуация в България и въпреки факта, че вече оперират на най-ниските цени в ЕС, предприемат действия да подпомогнат както българското правителство и НЗОК, така и отделните домакинства, за да могат българските пациенти да получат необходимите им лекарствени продукти.

За да бъде продаван един лекарствен продукт в България, цената на производител не може да бъде по-висока от най-ниската цена на производител в 8 използвани за сравнение държави, познати като страните с най-ниски цени на лекарствата в ЕС. Комисията по цени на лекарствата ежегодно следи това правило да се спазва за всички медикаменти, които се търгуват у нас. Като резултат, по данни на Евростат, цените на лекарствата у нас са сред най-ниските в ЕС, въпреки високия ДДС, с който се облагат, (фиг.1 и 2), обясниха днес от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/. Отделни изолирани примери за обратното не следва да служат за извод относно цените на лекарствата в България като цяло.

Въпреки ниските цени, болните българи плащат от джоба си повече, отколкото другите европейци. За 2011 година общите разходи за лекарства у нас, отпускани по лекарско предписание, са 1 743 милиона, от които НЗОК, болниците и МЗ са поели 801 милиона лева, или 46%. Пациентите отделно са заплатили „от джоба си” още 942 милиона лева, или 54% от общите разходи за лекарства. Това съотношение е съвсем различно в другите страни от Европейския съюз, където държавата поема средно 82% от разходите за лекарства (фиг.3) или 220 евро на глава от населението спрямо 56 евро за България.

От асоциацията заявиха, че фармацевтичните компании, членуващи в нев, поемат ангажимента произвежданите от тях лекарствени продукти да станат по-достъпни за българските пациенти, въпреки че не могат да намалят цените си под най-ниската в ЕС. Това би довело до увеличаване на паралелния износ и дори изтегляне на продукти от българския пазар поради „ефекта на разливането” – Испания, Гърция и Румъния използват за сравнение България и намаляването на цената у нас би довело до намаляването й и на тези пазари, които заедно са 25 пъти по-големи от българския. Такова развитие ще има негативно отражение най-вече върху българските пациенти. Поради тези причини от ARPharM са подкрепили въвеждането у нас на законодателство, което действа от септември 2011 г. и позволява компаниите да предоставят отстъпки от официалните си цени, валидни само за българския пазар. Това законодателство обаче засяга само оригинални лекарства без аналог.

Отстъпки за лекарства, заплащани от НЗОК от 2011 и закупувани от Министерството на здравеопазването чрез търг през 2010 г. – във връзка с разпространената информация за разлика в стойностите на някои лекарства, заплащани от НЗОК към момента, в сравнение със заплащаните от МЗ през 2010, ARPharM подкрепя незабавни действия от страна на МЗ и НЗОК, които да доведат до изравняване на стойностите, без това да доведе до увеличаване на доплащането от страна на пациентите. Компаниите, членуващи в организацията, доставящи такива продукти, вече са ангажирани в преговори с институциите. По-високите стойности, заплащани от НЗОК, всъщност се дължат най-вече на генерични лекарства, всяко от които се доставя от няколко различни производители - Letrozole – 11 производители, Anastrozole – 8 производители, Bicalutamide - 10 производители, Cyproterone -2 производителя, Tamoxifen - 2 производителя. За да се постигне търсеното изравняване е необходимо всички компании, доставящи тези лекарства, да бъдат привлечени в процеса на договаряне на отстъпки, без той да бъде ограничаван само до лекарствата без аналог.

Отстъпки за лекарства без аналог, напълно заплащани от НЗОК – представителите на асоциацията заявиха, че от началото на 2012 г. тече процедура за договаряне на отстъпки от НЗОК за 188 напълно заплащани лекарства, които нямат аналог. Общият разход на НЗОК за тези медикаменти за 2011 г. е близо 160 милиона лева. Въпреки че вече доставят лекарствата си на най-ниските цени на производител в Европа, 10 компании, членуващи в ARPharM, вече са предоставили или са заявили намерение за предоставяне на отстъпки за 44 лекарствени продукта на обща стойност 8.1 милиона лева. Очаква се присъединяването на още компании към процедурата. Този механизъм ще позволи НЗОК да заплаща лечението на повече пациенти с предвидените средства за лекарства за 2012 г.

Отстъпки в полза на пациента за лекарства, частично заплащани от НЗОК -  според данните на ARPharM общата стойност на достигналите до пациентите медикаменти чрез заплащане от НЗОК за 2011 г. е 663 милиона лева, от които касата е поела 459 милиона, а пациентите са заплатили от джоба си 204 милиона лева. Едно от основните предизвикателства е свързано с високото ниво на доплащане за лекарства от пациентите, което, въпреки осигурените ниски цени, затруднява българските семейства. В тази връзка компаниите, членуващи в организацията, разширяват прилагането на програми за подобряване на достъпа на пациентите до частично заплащаните от НЗОК лекарства от началото на 2012 г. От асоциацията отбелязаха, че подобни програми, намаляващи доплащането от пациент действат и в момента. Ефектът им се очаква да намали с до 25 милиона лева разходите на домакинствата за лекарства, частично заплащани от НЗОК.

До момента компаниите, членуващи в ARPharM са поддържали постоянен диалог с отговорните институции. Според тях досега предприетите стъпки показват ясна политическа воля за промени в сектора, които да доведат не само до допълнителното му регулиране, но и до улесняване и разширяване на достъпа на пациентите до медикаменти.

Членове на Асоциацията