Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Среща с Министъра на здравеопазването Десислава Атанасова относно цените на лекарствата в България

29.03.2012 г. гр. София

След среща с Министъра на здравеопазването днес, 29.03.2012 година, от асоциацията заявиха, че основния проблем в лекарственото снабдяване, който трябва незабавно да бъде решен, е това, че НЗОК заплаща по-високи стойности за 36 лекарствени продукти за онкологични заболявания, за които МЗ е провеждало търгове до 2010 г. Според тях това може да стане с промяна на наредба, която да позволи на НЗОК да договаря отстъпки не само за лекарствените продукти със 100% заплащане без аналог, а и за тези, заплащани на 100%, които са с аналог и се доставят от повече от един производители. Това ще доведе до постигане на стойности, близки до заплащаните по тръжните процедури и спестяване от НЗОК на близо 7 милиона лева.

От асоциацията отбелязаха, че този резултат трябва да се постигне без възобновяване на търговете за лекарства, защото те често са водили до липси на лекарства в лечебните заведения, докато към момента тези медикаменти достигат до пациентите без прекъсвания и забавяния чрез аптечната мрежа.

От асоциацията припомниха, че за лекарствени продукти без аналог, за които НЗОК може да договаря отстъпки, вече са договорени такива на стойност над 4 милиона лева, като процесът продължава и към момента.

Относно възможните мерки за намаляване на цените на лекарствата като цяло, от асоциацията заявиха, че промяна на съществуващото законодателство, според което цената на производител не може да е по-висока от най-ниската цена в 8 държави-членки на ЕС, не е необходима, тъй като за тези 8 държави е известно, че са с най-ниските цени на лекарствата в Европа. Законодателството обаче трябва да се прилага навреме и без изключения за всички лекарства, включени в позитивния списък. Според ARPharM производителите трябва в началото на всяка година да подават информация за цените в тези референтни държави. Най-ниската от тези цени ще служи, както и досега, за определяне на цената на лекарството в България, но този процес ще се случва по едно и също време за всички медикаменти, включени в ПЛС, и няма да позволява пропуски при прилагане на законодателството.

От асоциацията заявиха, че прилагането на тези мерки може да доведе до спестявания за НЗОК за 2012 г. в размер на 30 милиона лева, като тези средства могат да се насочат за увеличаване на нивото на заплащане на лекарствата за социално значими заболявания като кардиологични, остеопороза, глаукома, където нивото на заплащане в момента е 25%. Това ще облекчи незабавно разходите на десетки хиляди домакинствата за тези лекарства.

От асоциацията напомниха, че според европейската статистика цените на близо 6000 лекарства с лекарско предписание у нас са сред най-ниските в Европа. Средната стойност на опаковка лекарство, продадено у нас, е 3 евро на цена на производител спрямо 4.2 евро в Румъния, 5.9 евро в Унгария, 8.1 евро в Испания, 9 евро в Гърция и 17.1 евро в Германия. Не трябва да се пропуска фактът обаче, че у нас върху тези цени се начислява и 20 % ДДС, което допълнително оскъпява лекарствата за крайния потребител. Според асоциацията допълнителни административни мерки за намаляване на цените на производител, въведени чрез промяна в законодателството и засягащи всички лекарствени продукти, продавани у нас, ще имат негативен ефект върху достъпа на пациентите у нас до лекарства. България е член на ЕС, в който действа принципа на свободно движение на стоки и изкуственото понижаване на цените на даден артикул  в една държава води до лисата му в нея поради увеличен износ за други държави от ЕС.

От асоциацията коментираха и призивите на някои политически сили и организации за увеличаване на употребата на генерични лекарства в България. За 2011 г. 80% от всички лекарства с лекарско предписание, продадени в България, са генерични, т.е. 8 от 10 български пациенти се лекуват с генерични медикаменти. Това е един от най-високите проценти в Европа и мерки, насочени към неговото допълнително увеличаване ще доведат до затрудняване на ограничения и към момента достъп на българските граждани до съвременни терапии. От асоциацията отбелязаха, че социалната роля на генеричните лекарства се изразява в постигане на ниски ценови нива чрез конкуренция между различните генерични производители.

Членове на Асоциацията