Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Разширяване на достъпа на пациентите до съвременни лекарствени терапии при контролиран и предвидим ръст на разходите

11.04.2013 г. гр. София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/ провежда поредица от срещи с водещите политически сили с цел обсъждане на лекарствената политика и заплащането с публични средства на лекарствата в България. Основна тема на срещите е поддържането на устойчив модел на лекарственото снабдяване, при който пациентите получават навременен достъп до най-ефективната терапия, но ръстът на разходите на НЗОК и държавата за лекарства остава контролиран и предвидим.

Според представителите на фармацевичната индустрия лекарствените регулации нас са ориентирани най-вече към контрол на разходите и търсене на най-ниската цена. Пациентите в България обаче продължават да получават много по-ограничен достъп до най-ефективните съвременни медикаменти в сравнение с гражданите на други европейски държави.

От асоциацията заявяват, че все по-остра става необходимостта от лекарствена политика, насочена към преодоляването на това неравенство и постигане на конкретни цели при превенцията, лечението и контрола на заболяванията – намаляване на заболеваемостта, увеличаване на преживяемостта, намаляване на усложнения, инвалидизации и хоспитализации. Постигането на тези цели би гарантирало подобряване на качеството на живот на българските граждани и предотвратяване на допълнителните разходи за здравната и социална система, следващи от усложненията на заболяванията. Съвременните лекарствени терапии са в състояние да подпомогнат реализирането на тези цели, при действието на механизми, които да гарантират контролиран ръст на разходите за тях.

От асоцоацията заявиха, че подобни механизми, базирани на споразумения между производители и заплащаща институция, се прилагат в цяла Европа и трябва да бъдат развити и у нас.

Членове на Асоциацията