Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

ARPharM прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

На 26-ти ноември 2013 г. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) прие Кодекс за оповестяване на предоставянето на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации. Новият Кодекс изисква от началото на 2016 година всички членове на организацията да оповестяват публично финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации. Така ARPharM се присъединява към инициативата на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, която прие своя Кодекс за оповестяване през юни 2013 г.

Кодексите за оповестяване имат за цел въвеждането на по-голяма прозрачност относно взаимодействията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. Това сътрудничеството се основава на обмяна на научна информация между медицински специалисти и индустрия, за да се осигури възможно най-доброто лечение за пациентите. Спазването на високи етични стандарти при тези взаимоотношения е задължително. Фармацевтичната индустрия си поставя за цел да гарантира тези стандарти чрез постигане на максимална степен на прозрачност, за да бъдат отношенията индустрия – медицински специалисти разбирани и ценени от здравните власти и от обществото.

Кодексът за оповестяване изисква всяка компания да документира и да оповестява на интернет страницата си:

  1. Имената на медицинските специалисти и наименованията на здравните организации, които са получили плащания или други предоставяния на стойност.
  2. Стойността на предоставянето на стойност и отношенията, до които то се отнася, като например регистрационна такса за конгрес, пътуване, настаняване, консултантски договори.

Членове на Асоциацията