Прес съобщения и конференции

НАУЧНО СЪБИТИЕ

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Съобщете

Задължителните отстъпки за лекарствени продукти се налагат в противоречие с български и международни правни норми, сочат юридически анализи

От ARPharM призовават властите да се върнат на масата на преговорите

1 октомври 2015 г., гр. София. През 2015 година беше въведено нормативно изискване, според което Националната здравноосигурителна каса ще спре да заплаща тези лекарствени продукти без заместител, за които не е предоставен допълнителен налог, или задължително наложена „отстъпка” в полза на НЗОК. Процесът по едностранно налагане на 20% „отстъпка” върху плащанията на НЗОК за тези продукти за последните 4 месеца на 2015 г. и 10% за цялата 2016 г., вече тече.

От началото на 2015 година Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е заявила готовността си да участва в договарянето на механизъм за контрол на разходите за лекарствени продукти на НЗОК. Това ще гарантира, че достъпът на българските пациенти до лечение ще бъде запазен и подобрен в посока стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в Европейския съюз. Това не се случи, въпреки интензивните консултации с МЗ, НЗОК, МФ и ПЗК.

За да се избегне потенциалната заплаха българските пациенти да бъдат лишени от редица животоспасяващи лечения и независимо от непосилно кратките срокове, фармацевтичните компании от ARPharM участват в процеса за налагане на отстъпки. Снабдяването с някои медикаменти при новите изисквания може да се окаже икономически неефективно, тъй като лекарствените продукти, поради изискванията на българското законодателство, вече се доставят в България на най-ниските цени на производител в сравнение с цените в 12-те референтни страни от Европейския съюз.

Според изготвените правни анализи задължителните отстъпки за лекарствени продукти без заместител се налагат в противоречие с български и международни правни норми. Поради това, действията по обжалването им са в процес на подготовка.

От Асоциацията призовават институциите преговорите да продължат в конструктивен дух, като мерките, налагани едностранно към момента, бъдат трансформирани в предвидим и устойчив механизъм за контрол на разходите за лекарства, съвместим с българското и международното право. Така би бил избегнат рискът достъпът на българските пациенти до ефикасно лекарствено лечение, да бъде ограничен.

Има обективни причини за увеличаване на публичните разходи за лекарствени продукти – застаряване на населението, повишена заболеваемост, по-голяма продължителност на живота, навлизане на нови технологии, по-добър достъп на пациентите до лекарства. Прехвърлянето на тежестта на това повишение върху индустрията не е устойчив модел. Нужно е и контролирано увеличение на бюджета за лекарства на НЗОК, отчитащо тенденциите за нарастване на разходите.

С оглед на дългогодишното партньорство с институциите и в името на пациентите, от Асоциацията потвърждават готовността си да дадат своя принос за контрол ръста на разходите за лекарства на НЗОК,в рамките на реално договаряне.

Членове на Асоциацията